Website
KienhuisHoving-Academy

Norbert Laane

Advocaat (partner) (Zugelassen in 1983)
Arbeitsrecht
Fachgebiete: Mitbestimmungsrecht (Betriebsrat), kollektives Arbeitsrecht (Arbeitsbedingungen, Neustrukturierung, kollektive Kündigung, Sozialplan (Tarifvertrag), flexible Arbeitsverhältnisse, Gesundheitswesen, Wohnungsbaugenossenschaften

Sektorgruppe Gesundheitswesen

Sektorgruppe Wohnungsbau gesellschaften

Ausbildung

 • Post-academische leergang Arbeidsrecht, specialisatieopleiding Arbeidsrecht, 1999
 • Universiteit Utrecht, 1983

Erfahrung

 • KienhuisHoving, advocaat medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht, sinds 1992
 • NautaDutilh, advocaat arbeidsrecht, Rotterdam, 1983-1992

Mitgliedschaften

 • Vereniging voor Arbeidsrecht
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Oost Nederland (VAARA)

Nebentätigkeiten

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Aveleijn, gehandicaptenzorg Twente, 1993-2003
 • Voorzitter Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o., 2000-2006
 • Organisatie jaarlijkse landelijke bijeenkomst innovatie medezeggenschap, sinds 2011
 • Bestuurslid Orde van het Heilig Graf, Nederland, ondersteuning christenen in Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië, sinds 2014
 • Bestuurslid St. Nicolaas Stichting, zusters Franciscanessen in Denekamp, 2002-2011

Publikationen 4

Teilen